Android

Google I/O: 11 veľkých trendov

Pri príležitosti 10. výročia Google I/O spoločnosť usporiadala výročný zjazd vývojárov v Shoreline Amphitheatre v Mountain View, CA, po ulici od sídla spoločnosti.