Softvér Na Správu Benefitov

PeopleKeep Review

PeopleKeep je slušná možnosť správy výhod pre malé podniky, v ktorých si zamestnanci kupujú svoje vlastné plány. Stredne veľké až veľké podniky však pravdepodobne budú chcieť použiť komplexnejšiu platformu.

BerniePortal Review

BerniePortal ponúka solídny súbor nástrojov, ktoré pokrývajú potreby ľudských zdrojov (HR) malých a stredných podnikov. Zjednodušuje úlohy, ako je registrácia a nastavenie možností akcií.