Služby Plnenia Elektronického Obchodu

Ukážka Rakuten Super Logistics

Rakuten Super Logistics je súčasťou väčšej maloobchodnej spoločnosti a využíva zdroje svojej materskej spoločnosti na to, aby ponúkla konkurencieschopnú ponuku stredne veľkým a veľkým e-shopom s rôznymi a dokonca komplexnými potrebami plnenia. Malí elektronickí predajcovia so základnými potrebami môžu chcieť pokračovať v nakupovaní.